Tarjottavat liikennepalvelut

Väinö Paunu Oy tarjoaa linja-autoliikenteen aikataulunmukaisia reitti- ja tilausliikennepalveluja Pirkanmaalta käsin. Yhä tänä päivänä perheyhtiönä toimiva Väinö Paunu Oy on perustettu vuonna 1926.

Väinö Paunu Oy:n arvot ovat: laadukas asiakaspalvelu, turvallisuus sekä luonnollisesti myös taloudellinen kannattavuus.

Tilausliikennepalvelut

Tilausliikennepalveluja tarjoamme sekä koti- että ulkomailla. Pääasiallinen toimialueemme on Pirkanmaa sekä eteläinen Suomi.

Reittiliikennepalvelut

Liikennöimme pikavuoroliikennettä Etelä-Suomessa. Tampereella ja ympäristökunnissa ajamme Tampereen seudun joukkoliikennetoimiston tilaamaa liikennettä. Näiden lisäksi tuotamme laadukkaita tilausajopalveluita.

Väinö Paunu Oy:n pikavuoroliikenne on mukana Expressbus-järjestelmässä. Pikavuoroliikennettä ajamme EB-väreissä seuraavasti: Tampereelta Helsinkiin - mukaan lukien Helsingin satamat sekä Helsinki-Vantaan lentokenttä, Turusta Tampereen kautta Jyväskylään ja Tampereelta Lahteen. Pikavuoromatkoillamme noudatamme myös Expressbussin palvelulupausta.

Tampereen kaupungin joukkoliikennetoimiston tilaamaa liikennettä ajamme Nysse-linjoilla. Tämän liikenteen osalta laatulupauksen antaa Tampereen seudun joukkoliikennetoimisto (joukkoliikenne.tampere.fi).

Tiedottaminen

Reiteistä ja aikatauluista tiedotamme aikataulujulkaisussamme sekä osoitteessa www.paunu.fi, josta löytyvät pdf-muodossa kaikki aikataulumme. Aikataulumuutoksista ja poikkeavista ajopäivistä tiedotamme internet-sivujemme osiossa Ajankohtaista. Väinö Paunu Oy:n internet-sivujen lisäksi kaikki aikataulutietomme löytyvät myös Matkahuollon (www.matkahuolto.fi) ja pikavuoroliikenteen osalta myös Expressbussin (www.eb.fi) Internet-sivuilta.

Olemme keskittäneet vuoden aikana tapahtuvat liikenteen muutokset kolmeen ajankohtaan: vuodenvaihteeseen, kesäkuun alkuun sekä koulujen syysluku-kauden alkuun. Tällöin muutoksista tiedotetaan ym. aikataulujulkaisujen ja Internet-sivujen välityksellä.

Mahdollisten häiriötilanteiden varalta päivystyksemme toimii ympäri vuorokauden. Päivystyksen kautta hoidamme myös tilausajoihin mahdollisesti liittyvät ennalta arvaamattomat muutokset.

Matkaliput

Käytössämme ovat kaikki Matkahuollon lipputuotteet ja kuulumme myös Matkahuollon informaatiojärjestelmään (www.matkahuolto.fi). Käytössä on kertamaksun lisäksi useita erilaisia alennuslipputuotteita.

Väinö Paunu Oy:llä on käytössä myös oma älykortti, johon voi ladata 44-matkan, 30-matkan ja 22-matkan sarjalipputuotteita. Lipputuotteista löytyy ajantasaista tietoa nettisivuiltamme (www.paunu.fi).

Bussimme

Käytössänne on noin 20 bussia. Autot jakaantuvat  pikavuoroautoihin,  lähiliikenneautoihin ja tilausliikenteen autoihin. Pikavuoroautoistamme suurin osa on laadukkaasti varusteltuja - varusteina mm. ilmastointi, WC, turvavöillä varustetut säädettävät turisti-istuimet ja suurimmassa osassa myös virvokeautomaatti. Lähiliikenneautomme ovat matalalattiaisia ja ilmastoituja.

Kuljettajamme avustavat liikuntarajoitteisia ja vammaisia matkustajia.

Osaava henkilökunta

Väinö Paunu Oy:llä on palveluksessaan noin 300 ammattitaitoista kuljettajaa.

Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti. Kuljettajamme ovat saaneet koulutusta mm. seuraavista kokonaisuuksista : rahastusasiat, asiakaspalvelu, turvallisuuskoulutus, ennakoivan ajon koulutus. Korjaamo- ja huoltohenkilökuntamme perehdytetään uusiutuvaan kalustoon ja he noudattavat työtavoissaan ympäristövastuullisuutta. Linja-automme myös pestään ja siivotaan ympäristö huomioiden.

Henkilöstön tapa toimia perustuu arvoihimme ja laatutavoitteisiimme. Tavoitteitamme vastaavat toimintatavat on kuvattu kuljettajan käsikirjassa, jota päivitämme säännöllisesti. Jokaisella kuljettajalla on myös ohjeistukset erilaisiin toimintoihin, kuten rahastukseen. Päivittäistä tietoa henkilökuntamme saa normaalissa päivittäisessä kanssakäymisessä toisten kuljettajien, esimiesten ja johdon kesken. Sen lisäksi koko henkilökunnalle jaetaan kerran kuukaudessa erillinen henkilökuntatiedote. Kiireellistä tiedottamista vaativat asiat henkilökunta voi lukea välittömästi sitä varten ylläpidettävästä info-järjestelmästä.

Asiakastyytyväisyys ja palautteet

Laadukas asiakaspalvelu on yksi tärkeimmistä arvoistamme. Asiakastyytyväisyyttä mitataan satunnaisesti busseissa suoritetuin asiakaskyselyin. Nettisivujemme kautta on mahdollista lähettää palautetta toiminnastamme. Tämän asiakaspalautteen kautta toivomme saavamme tärkeää tietoa toimintamme laadusta.

Kaikkiin sähköisiin asiakaspalautteisiin annetaan vastaanottoilmoitus välittömästi. Kaikki palautteet käsitellään ja asiakkaalle pyritään vastaamaan nopeasti. Jos palaute kohdistuu tiettyyn henkilöön, haluamme ennen yhtiön vastauksen antamista saada myös ko. henkilön näkemyksen asiasta kirjallisesti, tämä voi pidentää hiukan vastausaikaamme. Vastausaikamme voi olla muutamasta päivästä kahteen viikkoon. Mahdolliset korjausta vaativat toimenpiteet teemme toki välittömästi.

Korvaamme asiakkaalle virheellisestä tai puutteellisesta toiminnastamme aiheutuvan ylimääräisen kustannuksen, kuluttajansuojasäännösten mukaisesti. Hinnan palautuksista ja vahingonkorvauksista neuvotellaan aina tapauskohtaisesti.

Mahdollisista palvelumme epäkohdista toivomme saavamme palautteen mahdollisimman nopeasti ja tarkasti, sillä se auttaa asian selvitystä.
 

Toivomme asiakkaillemme mukavia matkoja paunulaisen kyydissä.