Nettilipun ostotiedot

TIETOSUOJASELOSTE
 

Rekisterinpitäjä

Väinö Paunu Oy
Y-tunnus 0722567-5
Kuoppamäentie 14
33800 Tampere
puh. 0207 649 400

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Juha Mustonen
Väinö Paunu Oy
Kuoppamäentie 14
33800 Tampere

Rekisterin nimi

Nettilipun ostotiedot ja asiakaspalvelurekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus - yleiset ehdot

Käsittelemme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Sovellettavan lainsäädäntöön kuuluu EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja kansallinen tietosuojalaki.

Nimitieto kerätään internetistä ostetun lipun / matkapaketin ostokuitin toimittamiseksi asiakkaalle oston yhteydessä tai tarvittaessa jälkikäteen ja asiakkaan matkustusoikeuden toteamiseksi. Kuljettaja tarkistaa matkustajan henkilöllisyystodistuksesta (ajokortti, passi tai poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti) nimen perusteella, että autoon nouseva matkustaja on sama kuin se, jonka nimelle lippu tai matkapaketti on ostettu. Nimitieto tarvitaan, koska matkustajalle ei muodostu paperista lippua, josta kuljettaja voisi varmistaa matkustajan matkustusoikeuden.

Tiedon kerääminen perustuu Väinö Paunu Oy:n ja matkustajan asiakassuhteeseen (asiallinen yhteys), matkustajan suostumukseen sekä matkustusoikeuden toteamiseen (tarpeellisuusvaatimus).

Rekisterin tietosisältö

Nettilipun oston yhteydessä matkustajalta tai ryhmän ollessa kyseessä vähintään yhdeltä ryhmään kuuluvista matkustajista kerätään etu- ja sukunimi. Lisäksi matkustajalta kerätään matkustajan antama sähköpostiosoite lipun toimitusta varten. Matkustajan nimi- ja matkustustiedot sekä sähköpostiosoite tallennetaan järjestelmän tietokantaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen antajana toimii lipun / matkapaketin ostaja. Muita tietolähteitä ei käytetä. Ostaja hyväksyy tietojen antamisen hyväksyessään lipun / matkapaketin toimitusehdot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ostajan antamia tietoja ei luovuteta muille tahoille tai muuhun käyttöön, eikä rekisterinpitäjä käytä tietoja muuhun tarkoitukseen omassa käytössään. Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietoja viranomaisille silloin kuin lainsäädöntö siihen velvoittaa. Tiedot säilytettään ja käsitellään EU/ETA-alueella.

Rekisterin säilyttämisen periaatteet

Väinö Paunu Oy säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja asiakas- ja markkointirekisterissä ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista niiden tarkoisuksien toteuttamiseksi, joita varten tiedot kerättiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot välitetään ostajan päätelaitteelta palvelimelle SSL-suojattua verkkoyhteyttä käyttäen. Ostotapahtumaan liittyvät rekisterin tiedot säilytetään tietokannassa konekielisessä muodossa kirjanpitolain määrittelemän ajanjakson ajan.

Konekielinen palvelu sijaitsee suojatussa, lukitussa konesalissa, jonne pääsy on rajoitettu tekniseen henkilöstöön ja sallittu ainoastaan kulkuluvilla. Palvelimet on suojattu palomuurilla.

Palvelinten ja sovellusten käyttöoikeus on rajattu rekisterinpitäjän lähiverkkoon ja sen sisällä asiaankuuluvien henkilöiden henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Voit milloin tahansa käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä. Nämä ovat:

  • Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus pyytää tietojen oikaisemista: Oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Lisäksi oikeus pyytää että virheelliset tai puuttelliset henkilötiedot korjataan.
  • Oikeus vastustaa käsittelyä silloin kun rekisteröity odottaa Väinö Paunu Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
  • Oikeus pyytää tietojen poistamista. Voit pyytää että henkilötiedot poistetaan jos niitä ei tarvita enää niihin tarkoituksiin joita varten ne on kerätty.
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut Väinö Paunu Oy:lle tietoja,, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
  • Oikeus suostumuksen peruuttamiseen. Voit milloin tahansa perua antamasi suostumuksen
  • Oikeus markkinoinnin kieltämiseen. Rekisteröity voi antaa Väinö Paunu Oy:lle suoramarkkinointia koskeivia suostumuksia tai kieltoja.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen johto@paunu.fi.